free web
English Online
free web
Click Đăng Ký hoặc đăng nhập bằng mạng xã hội để lướt web nhanh hơn, trải nghiệm đầy đủ hơn cũng như loại bỏ một số quảng cáo popup khó chịu trên web nhé!
[ Tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Cộng đồng uCoz Việt Nam » Hướng dẫn việt hóa forum uCoz 99,9% có hình ảnh kèm theo
Hướng dẫn việt hóa forum uCoz 99,9% có hình ảnh kèm theo
Admin-8xDate: Thứ bảy, 05.Nov.2016, 6:29 AM | Message # 1
₷oáiҪa
Group: Administrators
Messages: 36
Reputation: 690
Status: Offline
Bước 1: Bạn truy cập vào Control Panel trang của ban

Bước 2: Vào phần General appearance of forum pages
[ Nhấp chuột vào phần Forum chọn mục Module design customization ]

Bước 3: Coppy mã dưới này và paste vào phần dưới cùng giữa thẻ đóng  và thẻ 

Code
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net---><script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableBody1') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All-time high attendance','Số lượt người truy cập đông nhất là:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('reached on',',Trong ngày');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Total of','Tổng có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads created','Chủ đề được tạo');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('which have','Có');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members registered','Thành viên đăng kí');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Greetings to our new member','Chào mừng thành viên mới nhất:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('User','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Rank','Cấp bậc');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Group','Nhóm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Messages','Bài viết');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Registration','Đăng ký');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Input keyword or phrase to find','Nhập từ khoá muốn tìm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Enter username and select search options.','Nhập tên thành viên để tuỳ chọn chức năng tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads without updates for more than','Chủ đề không cập nhật nữa');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('closed threads only','Chủ đề đóng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('All opened forums...','Tất cả diễn đàn mở...');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumModerFuncs') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Moderator options','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Open thread','Mở chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Remove thread','Xóa chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Stick thread','Đánh dấu chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Stick the first post','Đánh dấu bài viết đầu tiên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Merge thread','Hợp nhất các chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Split thread','Chia tách chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hủy Bỏ all subscriptions to this thread','Hủy toàn bộ theo dõi chủ đề này');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Filter by:','Lọc bởi:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread title','TÙY CHỈNH QUẢN TRỊ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move thread','Di chuyển chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Move replies','Di chuyển trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Close thread','Đóng chủ đề');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableRight') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Xem Trước','Xem Trước');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Xem Trước','Xem Trước');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hủy Bỏ','Hủy Bỏ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hủy Bỏ','Hủy Bỏ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Đăng Bài','Đăng Bài');
}
}
</script>

<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastNavTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum main page','TRANG CHÍNH DIỄN ĐÀN');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fastLogBt') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Quick login form','ĐĂNG NHẬP NHANH');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Remove selected messages','Xóa bài đã chọn');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsType') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky threads','Chủ đề chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum threads','Chủ đề diễn đàn');
}
}
</script>
     <!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadsDetails') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('This forum has','Diễn đàn này có:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads','Chủ đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('threads displayed','Chủ đề hiển thị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('found','Tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('on the page','Trên trang');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumOnlineBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum is being viewed by :','Người đang xem:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests and','khách và');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='pagesInfo') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Page','Trang');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('of','của');
}
}
</script>
     <!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='frmBtns') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New thread','Tạo chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New poll','Tạo bình chọn');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Reply','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('[Archive]','Kho lưu trữ');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Archive - read only','Lưu trữ - Chỉ đọc');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='fFastSearchTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search:','Tìm kiếm:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('keyword','Nhập từ khoá');
}
}
</script>
     <!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumNameTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('[Archive]','[Lưu trữ]');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('viewing:','đang xem:');
}
}
</script>
<!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Additional information','Thông tin thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search','Tìm kiếm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Members List','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum rules','Nội quy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New Posts','Bài đăng mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Creating new thread','Tạo chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Subscribe to the thread','Theo dõi chủ đề này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE THREAD','Bỏ theo dõi chủ đề này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Subscribe to the forum','Theo dõi chuyên mục này');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('UNSUBSCRIBE FROM THE FORUM','Bỏ theo dõi chuyên mục này');
}
}
</script>
     <!-- Phần code Việt Hóa diễn đàn nvt.ucoz.net--->
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='gTableSubTop') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Visitors','Chào mừng ghé thăm');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('members','Thành viên');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('guests','Khách');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum statistics','Thống kê');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Forum','Chuyên mục');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Threads','Số bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Replies','Trả lời');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Updates','Bài viết mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Views','Xem');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread starter','Người đăng');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Tiêu đề');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Users found','Thành viên tìm thấy');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search what','Tìm cái gì?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search where','Tìm ở đâu?');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Search posts by member','Tìm bài viết theo số');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Administrator options','Tuỳ chọn của quản trị');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Happy Birthday!','Chúc mừng sinh nhật thành viên!');
}
}
</script>
         
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='legendTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (There are new message(s))','Chủ đề thường(Có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread (No new messages)','Chủ đề thường(Không có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (There are new message(s))','Chủ đề hót(Có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread (No new messages)','Chủ đề hot(Không tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread (No new messages)','Chủ đề khóa(Không có tin mới)');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Normal thread','Chủ đề thường');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread - Poll','Chủ đề bình chọn');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Sticky thread','Chủ đề chú ý');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Hot thread','Chủ đề HOT');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Closed thread','Chủ đề đã khoá');
}
}
</script>
         
<script>
e=document.getElementsByTagName("DIV");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='funcBlock') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Mark all messages as read','Đánh dấu chủ đề đã xem');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='threadLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from:','Trả lời mới:');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumViewed') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('are viewing: ','Đang xem:');
}
}
</script>

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumLastPostTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Thread','Tên chủ đề')
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Message from:','Bài viết cuối:');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('No posts','Chưa có bài');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('To first unread message','Đến bài chưa đọc')
}
}
</script>
         

<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumnameTd') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace(('are viewing: '),(<font size=3 color=DarkGoldenRod>'Số người đang xem: '));
}
}
</script>
         
<script>
e=document.getElementsByTagName("TD");
for(i=0;i<e.length;i++) {
if(e[i].className=='forumNamesBar') {
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New thread','Chủ đề mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('New reply','Trả lời mới');
e[i].innerHTML=e[i].innerHTML.replace('Editing message','Sửa bài');
}
}
</script>
Chúc các bạn thành công và hãy like ủng hộ trang cuả mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm

Từ khóa tìm kiếm:
Huong dan viet hoa forum ucoz 99,9 %, cach viet hoa dien dan, code viet hoa dien dam, xin code viet hoa forum, huong dan viet hoa dien dan bang hinh anh, lam the nao de viet hoa dien dan ucoz, cac buoc viet hoa forum ucoz, viet hoa forum ucoz kem hinh anh minh hoa, java viet hoa forum hay, lam sao chuyen forum sang tieng viet, cach dich forum, dich dien dan sang tieng viet bang ma nguon code.
Attachments: 7961614.png(257.0 Kb) · 5709676.png(155.5 Kb)


Sống với niềm tin và đam mê sẽ sớm có được thành công,
Không hoang tưởng cũng không kiêu ngạo, thành công sẽ vững bền.
 
alexejderkach36prpcDate: Thứ bảy, 30.Nov.2019, 3:50 PM | Message # 2
leve 1
Group: TV Nhóm 1
Messages: 2
Reputation: 0
Status: Offline
Nhân tiện, tôi cũng gặp vấn đề với thua lỗ. Thật tốt khi bây giờ bạn có thể vay tiền trực tuyến, nếu không người chồng sẽ buồn khi thấy số 0 trong thẻ của mình. Và vì vậy, cảm ơn https://loanexpert.vn/one-click-money/ mọi thứ đã diễn ra với biggrin
 
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Cộng đồng uCoz Việt Nam » Hướng dẫn việt hóa forum uCoz 99,9% có hình ảnh kèm theo
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: