free web
English Online
free web
Click Đăng Ký hoặc đăng nhập bằng mạng xã hội để lướt web nhanh hơn, trải nghiệm đầy đủ hơn cũng như loại bỏ một số quảng cáo popup khó chịu trên web nhé!
[ Tin mới · Thành viên · Nội quy · Tìm kiếm · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Tổng hợp code và javascript » Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
Admin-8xDate: Thứ tư, 11.Jan.2017, 11:08 AM | Message # 1
₷oáiҪa
Group: Administrators
Messages: 36
Reputation: 690
Status: Offline
Ưu điểm : 
- Test nhanh code Javascript.
- Code do admin của trang thichcode.net viết nên không mã hóa. coppy nhớ ghi nguồn thichcode.net tôn trọng bản quyền tác giả nhé...!
- Tô màu và chia dòng trong phần edit code (giúp dễ xem và đẹp).

Code
<link href="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/lib/codemirror.css" rel="stylesheet" type="text/css"></link>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/lib/codemirror.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/mode/xml/xml.js" type="text/javascript"></script>
<script src="https://cdn.rawgit.com/codemirror/CodeMirror/master/mode/javascript/javascript.js" type="text/javascript"></script>
<!--Khung xem nhanh kết quả code (Scrip 2)-->
<span style="color: #3366ff; font:30px Segoe UI;">Nhập mã</span>
<form name="form1" method="post">
    <textarea id="editor" name="code" wrap="soft" style="border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;width:100%;height:200px;scroll:auto;">
<p style="line-height: 18px; font-size: 18px;  font-family: times;">
Kết quả đoạn code Javascript:<br><br>
<script>
for (var line=1; line<60; line++) {
  for(var i=1;i<29;i++) {
    var s = (Math.floor((Math.random()*2)%2)) ? "╱" : "╲";
    document.write(s);
  }
  document.writeln("<br>");
}
</script>
</p>
</textarea></form>

<br/>

<INPUT TYPE="button" NAME="submit_html" VALUE=" Xem nhanh " ONCLICK="submit_html()">
<INPUT TYPE="button" NAME="do" VALUE=" Toàn Màn Hình" ONCLICK="DoHTML()">
<INPUT TYPE="button" NAME="XoaMa" VALUE=" Xóa mã " ONCLICK="XoaMa()">

</br>
</br>

<!--Xem nhanh kết quả (Scrip 2)-->
<span style="color: #339966; font:30px Segoe UI;">Kết quả</span>
</br>
<iframe src="about:blank" name="preview" style="height:250px;width:100%;border:solid 1px #b9b8b6;padding:5px;background:#ffffff" frameborder="0"></iframe>
<script>
    window.onerror = null;
    var editor = CodeMirror.fromTextArea(document.getElementById("editor"), {
        lineNumbers: true,
        mode: "xml"
    });

    function DoHTML() {
        editor.save();
        var code = document.getElementById("editor").value;
        //alert(code);
        resultwindow = window.open("", "resultwindow", 'toolbar=no, scrollbars=1, height=500, status=0, menubar=0');
        resultwindow.focus();
        resultwindow.document.write(code);
    }

    function submit_html() {
        editor.save();
        var code = document.getElementById("editor").value;
        //alert(code);
        window.document.form1.code.value = '';
        preview.document.write(code);
        preview.document.close();
        preview.focus();
    }

    function XoaMa() {
        editor.getDoc().setValue("");
    }
</script>

Nguồn: thichcode.net


Sống với niềm tin và đam mê sẽ sớm có được thành công,
Không hoang tưởng cũng không kiêu ngạo, thành công sẽ vững bền.
 
Forum » Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về website » Tổng hợp code và javascript » Mã nguồn để tạo ra trang test code và javascript
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: